Inrapporterade klimatmål: ”Visionen är att bli fossilfria till år 2025.”

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen
Solutmaningen
Klimatväxlingsutmaningen
Tjänstebilsutmaningen

Hemsida: www.fossilfri.com

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2