Inrapporterade klimatmål: ”Vi ska producera 3000 000 m3 förnybara drivmedel år 2030 vilket motsvarar Preems försäljning på den svenska marknaden.”

Hemsida: www.preem.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2