Inrapporterade klimatmål: ”Förutom målen inom ramen för vår miljöcertifiering, har vi som mål att inkludera ett fossilfritt perspektiv i de lösningar vi offererar till våra kunders utmaningar och projekt, där det är relevant och möjligt.”

Hemsida: www.poyry.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2