Inrapporterade klimatmål: ”Full hållbarhet 2022.” Se även FN:s databas för registrerade klimatinsatser NAZCA

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen
Solutmaningen
Tjänstebilsutmaningen

Hemsida: www.polarbrod.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2