Inrapporterade klimatmål: ”Vårt mål är att vara fossiloberoende år 2030 och fortsätta för att bli nettoexportör av förnybar energi”

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen
Klimatväxlingsutmaningen

Hemsida: www.pitea.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2