Inrapporterade klimatmål: ”Östersund är fossilbränslefritt och energieffektivt år 2030.” Se även FN:s databas för registrerade klimatinsatser NAZCA

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen
Solutmaningen
Klimatväxlingsutmaningen

Hemsida: www.ostersund.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2