Inrapporterade klimatmål: ”År 2030 är Oskarshamn en kommun utan nettoutsläpp av fossil koldioxid, och del av en fossilbränslefri region.” Se även FN:s databas för registrerade klimatinsatser NAZCA

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen
Solutmaningen

Hemsida: www.oskarshamn.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2