Inrapporterade klimatmål: ”När det gäller den kommunala organisationen har vi mål om att vara klimatneutrala till år 2030 vilket innebär att vi räknar med energieffektiviseringar inom områdena energi (el och fjärrvärme), resor och transporter, livsmedel och ”övriga” produkter. Vi tillför sedan förnybar energi för ”glappet” som blir mellan effektivisering och mål. I praktiken innebär målet om klimatneutralitet alltså att egen produktion av förnybar el och biogas används för att kompensera för de sektorer där det inte är möjligt att nå nollutsläpp, bland annat livsmedel och produkter. Klimatbelastningen från det geografiska området Örebro kommun omfattar dock (i vår klimatstrategi) endast alla aktiviteter inom kommunens gränser i fråga om elanvändning, uppvärmning och transporter.” Se även NAZCA.

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen
Solutmaningen
Klimatväxlingsutmaningen

Hemsida: www.orebro.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2