Inrapporterade klimatmål: ”Att aktivt bidraga med kompetens för att bidraga till omställning för hållbar utveckling.”

Hemsida: www.norrlandsenergi.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2