Inrapporterade klimatmål: ”Norrköpings kommun arbetar aktivt med miljö- och klimatfrågan sedan många år. Vi har en målsättning om 100% förnybara energikällor till 2030. Sedan 2007 ställer vi krav på förnybart bränsle i samtliga våra fordon. Vi emitterar också Gröna obligationer.”

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen
Solutmaningen

Hemsida: www.norrkoping.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2