Inrapporterade klimatmål: ”Nestor AB ska vara ett klimatneutralt bolag. I det ingår att inte ge några nettoutsläpp av växthusgaser från egen verksamhet. Förnybara drivmedel används för transporter. Flygresor ska klimatkompenseras. Vi ska påverka våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser.”

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen

Hemsida: www.nestor.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2