Inrapporterade klimatmål: ”NCC har som mål att kontinuerligt minska bolagets klimatpåverkan genom att reducera utsläppen av växthusgaser i den egna verksamheten. Under strategiperioden 2015–2020 ska utsläppen från den egna verksamheten minska med 50 procent till 2,9 ton CO2e/MSEK. Långsiktig målsättning är att bli klimatneutrala.”

Hemsida: www.ncc.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2