Inrapporterade klimatmål: ”100 % Fossilfria transporter, 100 % Förnyelsebar energi, Folkbildning (Matsvinnet.se) i samhällets och klimatets tjänst, en tugga i taget mot #nollmatsvinn och #20procentbattrevarld.”

Antagna utmaningar:
Fossilfria transporter 2030

Hemsida: www.matsvinnet.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2