Inrapporterade klimatmål: Fossilbränslefritt 2020. Vår handlingsplan innehåller åtgärder som kan ge 99% fossilbränslefrihet, den sista procenten kan vi klimatväxla. Se FN:s databas för registrerade klimatinsatser NASCA

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen
Solutmaningen
Klimatväxlingsutmaningen
Tjänstebilsutmaningen

Hemsida: www.lund.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2