Inrapporterade klimatmål: ”Samhällsföreningen verkar för det lilla samhällets bästa vilket även inkluderar bra miljö i olika former. Det vi jobbar med nu är kollektivtrafik med hjälp av elbilar i en bil pool. Målet att väsentligt minska användning av fossila bränslen i kollektivtrafiken från små orter där traditionell kollektiv trafik inte kan bedrivas på grund av för höga driftkostnader.”

Hemsida: www.loftahammar.com

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2