Inrapporterade klimatmål: ”100% förnybar energi i kafferosterierna i Sverige och Danmark 2020.” Se FN:s databas för registrerade klimatinsatser NAZCA

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen
Solutmaningen
Klimatväxlingsutmaningen

Hemsida: www.lofbergs.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2