Inrapporterade klimatmål: ”Vårt klimatmål är noll direkta utsläpp 2018.”

Antagna utmaningar:
Solutmaningen
Tjänstebilsutmaningen

Hemsida: www.svenskakyrkan.se/linkopings-stift

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2