Inrapporterade klimatmål:  ”Kommunens klimatmål är att den geografiska ytan ska vara koldioxidneutral 2025.”

Hemsida: www.linkoping.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2