Inrapporterade klimatmål: ” • Reducera koldioxid från egen verksamhet (energi och transporter) med 40 procent från 2015 till 2020 räknat i ton CO2 per MSEK förädlingsvärde

• Fossilfri produktion i Sverige och Norge senast 2025, i övriga Norden 2030 och övriga Europa 2040.

• Energieffektivisering om 3 procent per år och producerad volym, till 2020.”

Se FN:s även databas för registrerade klimatinsatser NAZCA

Antagna utmaningar:
Solutmaningen

Hemsida: www.lantmannen.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2