Inrapporterade klimatmål: ”Läkare för miljön har som mål att engagera läkarkåren för klimat och miljöfrågor. Dessutom vill vi sprida upplysning till allmänheten om de omfattade hälsoeffekterna av klimatförändringarna. Som ideell förening är våra egna utsläpp små. Vi har mest telefonmöten och till fysiska möten åker vi tåg.”

Hemsida: www.lakareformiljon.org

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2