Inrapporterade klimatmål: ”Geografiska kommunen: En minskning av de totala koldioxidutsläppen med 100 % till 2050.”

Antagna utmaningar:
Solutmaningen

Hemsida: http://www.kungalv.se/

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2