Inrapporterade klimatmål: ”Kommunkoncernens verksamhet ska vara fossilbränslefri år 2020.”

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen
Solutmaningen
Klimatväxlingsutmaningen

Hemsida: www.kristianstad.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2