Inrapporterade klimatmål:

”- All el vi själv köper in är ”grön”.

– Vi avser med tiden att fasa ut fossila diesel och ersätta med HVO. Leverantör hittills är Energifabriken som garanterar ursprunget och gör miljöberäkning.

– Kunna odla energi-grödor på våra åkrar som majs till biogasproduktion och raps som kan bli RME.”

Antagna utmaningar:
Solceller på taket

Hemsida: www.krageholm.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2