Inrapporterade klimatmål: ”Uppnå Regeringens tidigare vision överfört till vårt eget geografiska område: ”Blekinge ska ha netto-noll utsläpp av växthusgaser år 2050.”

Hemsida: Klimatsamverkan Blekinge

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2