Inrapporterade klimatmål: ”Klimatkommunerna verkar för att påskynda och underlätta medlemmarnas klimatarbete så att de kan uppnå nettonoll utsläpp väl före 2045.”

Hemsida: www.klimatkommunerna.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2