Inrapporterade klimatmål: ”Vi ska vara helt fossilfria vad gäller bränslen för fordon 2022.”

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen
Klimatväxlingsutmaningen

Hemsida: www.keolis.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2