Inrapporterade klimatmål: ”För uppvärmning är vi idag fossilfria. Elen är förnybar idag. Minst 80 % andel förnybara drivmedel för interna transporter och tjänster 2025. Minst 80 % förnybara drivmedel i upphandlingar av externa varor och tjänster.”

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen
Solutmaningen

Hemsida: www.katrineholm.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2