Inrapporterade klimatmål: ”Koncernen Karlstads kommun ska vara fossilfri och klimatsmart till 2030. Klimatpåverkan från kommunens egna verksamheter kommer från tre huvudsakliga källor i följande storleksordning: energi (elförbrukning), livsmedel och transporter.” Se även FN:s databas för registrerade klimatinsatser NAZCA

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen
Solutmaningen
Klimatväxlingsutmaningen
Tjänstebilsutmaningen

Hemsida: www.karlstad.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2