Inrapporterade klimatmål: ”Målet är att Karlskrona kommun ska minska sin miljö- ooch klimatpåverkan. Andelen fossilfria fordon/bilar i kommunens maskin- och fordonspark ska vara mint 50 procent till år 2020.”

Antagna utmaningar:
Solutmaningen

Hemsida: www.karlskrona.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2