Inrapporterade klimatmål: ”Kalmar kommun ska vara en fossilbränslefri kommun år 2030.”

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen
Solutmaningen
Klimatväxlingsutmaningen
Tjänstebilsutmaningen

Hemsida: www.kalmar.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2