Inrapporterade klimatmål: ”Inlandsbanan koncernens järnvägsverksamhet ska vara fossilbränslefri år 2020.”

Hemsida: www.inlandsbanan.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2