Inrapporterade klimatmål: ”ICA-gruppens verksamhet ska vara klimatneutral 2020.” Se även FN:s databas för registrerade klimatinsatser NAZCA

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen

Hemsida: www.icagruppen.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2