Inrapporterade klimatmål:”1. Utsläppen av växthusgaser ska minska med minst 20 procent mellan 2011 och 2025.

Förtydligande: Utsläppen av växthusgaser ska minska med minst 10 procent mellan 2011 och 2018. Målet gäller den geografiska kommunen, exklusive industrisektorn, och sätts i relation till antal invånare. Siffrorna baseras på utsläpp som härstammar från fossila källor.

2. Höganäs kommun ska minska sin energianvändning med minst 25 procent mellan 2011 och 2025.
Förtydligande: Energianvändningen ska minska med minst 20 procent mellan 2011 och 2020. Målet gäller såväl förvaltningar som helägda kommunala bolag. Målet inkluderar uppvärmning och el. Energianvändning från transporter behandlas i transportområdet. Målet gäller absoluta tal och inte per invånare. Målet är normalårskorrigerat.
3. Höganäs kommun ska senast 2020 enbart använda värmeenergi från fjärrvärme eller förnybara källor.
Förtydligande: Målet gäller såväl förvaltningar som helägda kommunala bolag. Målet gäller normaldrift. Kommunen har dieseldrivna reservkraftverk, som kan användas i undantagsfall, till exempel vid strömavbrott.”

Hemsida: www.hoganas.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2