Inrapporterade klimatmål: ”Enligt definitionen 100% fossilbränslefritt Skåne 2020. Ingen fossil energianvändning i byggnader.  Inget fossilt bränsle i transporter. Ingen användning av fossil el.” Se även FN:s databas för registrerade klimatinsatser NAZCA

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen
Solutmaningen
Klimatväxlingsutmaningen
Tjänstebilsutmaningen

Hemsida: www.helsingborg.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2