Inrapporterade klimatmål: ”Utsläppen av växthusgaser i Härnösand som geografiskt område ska vara minst 85 % lägre år 2045 än år 1990 i enlighet med Sveriges internationella växthusgasrapportering.”

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen
Solutmaningen
Klimatväxlingsutmaningen

Hemsida: www.harnosand.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2