Inrapporterade klimatmål: ”Haninge kommun har i sin klimat- och energistrategi antagit ett klimatmål om att minska utsläppen av växthusgaser med 40 procent till 2020 jämfört med 1990.”

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen
Solutmaningen

Hemsida: www.haninge.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2