Inrapporterade klimatmål: ”År 2022, när vi firar Stockholmskonferensen +50, är vi kända för vårt bidrag till att skapa ett näst intill hållbart och fossiloberoende samhälle i Sverige, som ses som ett föredöme för resten av världen. Vi ska själva vara fossilbränsleoberoende senast år 2020.”

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen
Klimatväxlingsutmaningen

Hemsida: www.hallbart.nu

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2