Inrapporterade klimatmål: ”Göteborgs Stad har antagit ett lokalt miljömål som kallas Begränsad klimatpåverkan. Målet säger att år 2050 ska vi i Göteborgs Stad ha en hållbar och rättvis utsläppsnivå av växthusgaser.” Se även FN:s databas för registrerade klimatinsatser NAZCA

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen
Solutmaningen
Klimatväxlingsutmaningen

Hemsida: www.goteborg.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2