Inrapporterade klimatmål: ”Gävle kommun har mål om att kommunens egen organisation ska vara fossilfri 2020. Vår fjärrvärme består idag av 99,7 procent förnybar energi. Gävle har också målet att 2030 ska Gävle kommun som geografiskt område vara fossilfritt.” Se även FN:s databas för registrerade klimatinsatser NAZCA

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen
Solutmaningen
Tjänstebilsutmaningen

Hemsida: www.gavle.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2