Inrapporterade klimatmål: ”I slutet av 2017 ska vi vara 100% fossilfria avseende egna transporter, uppvärmning och elförbrukning. Vid flygning klimatkompenserar vi.”

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen
Solutmaningen
Klimatväxlingsutmaningen
Tjänstebilsutmaningen

Hemsida: www.friendlybuilding.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2