Inrapporterade klimatmål: ”Vår verksamhet ska vara fossilfritt senast 2030, men helst långt tidigare.”

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen
Klimatväxlingsutmaningen

Hemsida: www.fores.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2