Inrapporterade klimatmål: ”Senast år 2020 är lokala nettoutsläpp av koldioxid 40 procent lägre än 1990. Målet gäller för kommunens geografiska område. År 2025 är kommunkoncernens energianvändning fossilbränslefri.”

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen
Solutmaningen

Hemsida: www.finspang.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2