Inrapporterade klimatmål: ”2020 ska Eslövs kommunorganisation vara fri från fossila bränslen. Den totala energianvändningen i kommunen ska minska och produktionen av förnybar energi ska öka.”

Antagna utmaningar:
Klimatväxlingsutmaningen

Hemsida: www.eslov.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2