Inrapporterade klimatmål: ”År 2020 produceras inte längre något nettotillskott av växthusgaser till atmosfären. Vi är oberoende av fossila bränslen och har en effektiv energianvändning som är baserad på förnybara energikällor.” Se FN:s databas för registrerade klimatinsatser NAZCA

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen
Solutmaningen

Hemsida: www.eskilstuna.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2