Inrapporterade klimatmål: ”Energikontor Sydost ska 2020 inte använda fossildrivna bilar i tjänsten. Vi når målet genom att utveckla åtgärder för att bland annat stimulera hållbart resande. Vi ska även utveckla projekt som stöder produktion av förnybart fordonsbränsle inklusive flygbränsle.”

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen

Hemsida: www.energikontorsydost.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2