Inrapporterade klimatmål: ”Vi vill bidra till ett långsiktigt hållbart energisystem med en ökande andel förnybara gaser. Gasbranschens färdplan för fossilfri konkurrenskraft är vägledande för vårt arbete.”

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen
Tjänstebilsutmaningen

Hemsida: www.energigas.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2