Inrapporterade klimatmål: ”Vi är klimatneutrala. Vi binder fast samtliga utsläpp genom biokol som kolsänka. Biogasbil används för transport där tåg ej är möjligt.”

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen

Hemsida: www.ecoera.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2