Inrapporterade klimatmål: ”Eco-Oil kommer att visa att det är möjligt att producera både syntetisk bensin och gasol som möjliggör att köra med redan tillverkade fordon utan att bygga om dem.
Vi kommer också att via vårt kontaktnät kunna sprida dessa processanläggningar över hela landet och på sikt även utanför vårt lands gränser.”

Hemsida: www.eco-oil.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2