Inrapporterade klimatmål: ”Deutsche Post har antagit ett mål på global nivå om att hela koncernen ska ha uppnått 0 nettoutsläpp 2050.” Se FN:s databas för registrerade klimatinsatser NAZCA

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen

Hemsida: www.dhl.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2