Inrapporterade klimatmål: ”Minskade växthusgasutsläpp med 60% till 2020 jämfört med basår 2008.”

Antagna utmaningar:
Fossilfria transporter 2030
Solceller på taket

Hemsida: www.coop.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2